top of page

于秉安

Dr. YU BING ON, CHRISTOPHER

男醫生

專科:

眼科

地區:

中西區

類別:

私人執業

診症電話:

36511718

電郵:

語言:

廣東話, 英文

營業時間:

​星期一:

N/A

​星期二:

N/A

​星期三:

N/A

​星期四:

N/A

​星期五:

N/A

​星期六:

N/A

​星期日:

N/A

診所地址:

香港中環畢打街1-3號中建大廈718-733室

服務包括:

N/A

使用醫院:

嘉諾撒醫院,養和醫院及聖德肋撒醫院

專業資格:

英國倫敦大學內外全科醫學士 MBBS (Lond) 1991
英國皇家眼科醫學院院士 FRCOphth 1996
香港眼科醫學院院士 FCOphth (HK)
香港醫學專科學院院士(眼科) FHKAM (Ophthalmology) 1999

bottom of page