top of page

伍士文

Dr. Ng Sze Man

男醫生

專科:

牙科

地區:

葵青區

類別:

私人執業

診症電話:

26100305

電郵:

語言:

N/A

營業時間:

​星期一:

N/A

​星期二:

18:00-20:30

​星期三:

N/A

​星期四:

18:00-20:30

​星期五:

N/A

​星期六:

N/A

​星期日:

N/A

診所地址:

新界葵涌大隴街16號葵涌志昌樓地下

服務包括:

N/A

使用醫院:

N/A

專業資格:

英國皇家外科醫學院牙科全科文憑 D.G.D.P. (UK)
菲律賓東方大學牙醫博士 DMD (U of the East, Philippines)

bottom of page