top of page

何俊傑

Dr. Ho Chun Kit, Patrick

男醫生

專科:

牙科

地區:

油尖旺區

類別:

私人執業

診症電話:

25430606

電郵:

語言:

N/A

營業時間:

​星期一:

N/A

​星期二:

N/A

​星期三:

N/A

​星期四:

N/A

​星期五:

N/A

​星期六:

N/A

​星期日:

N/A

診所地址:

九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈2607室

服務包括:

N/A

使用醫院:

N/A

專業資格:

香港大學牙醫學士 BDS (HK)
澳紐皇家牙科醫學院院士 (牙科全科) FRACDS (GDP)
愛丁堡皇家外科醫學院牙科學系院員 MFDS RCSEd
格拉斯哥皇家醫學院牙科學系院員 MFDS RCPS (Glasg)

bottom of page