top of page

何自強

Dr. HO CHI KEUNG, KEVIN

男醫生

專科:

牙科

地區:

油尖旺區

類別:

私人執業

診症電話:

23322668

電郵:

語言:

N/A

營業時間:

​星期一:

N/A

​星期二:

N/A

​星期三:

N/A

​星期四:

N/A

​星期五:

N/A

​星期六:

N/A

​星期日:

N/A

診所地址:

九龍旺角朗豪坊商業大廈1703

服務包括:

N/A

使用醫院:

N/A

專業資格:

澳洲墨爾本大學牙科醫學士 BDSc (Melbourne) 1987
持續專業發展達標認證 CPD-certified (1/2008 - 12/2010)
英國皇家外科醫學院牙科全科學系院員 MFGDP (UK) 2005

bottom of page