top of page

倪浩光

Dr. AI HO GONG, VICTOR

男醫生

專科:

放射科

地區:

灣仔區

類別:

私家醫院

診症電話:

25720211

電郵:

語言:

N/A

營業時間:

​星期一:

08:30-22:00

​星期二:

08:30-22:00

​星期三:

08:30-22:00

​星期四:

08:30-22:00

​星期五:

08:30-22:00

​星期六:

08:30-22:00

​星期日:

N/A

診所地址:

香港跑馬地山村道2號養和醫院

服務包括:

N/A

使用醫院:

N/A

專業資格:

英國內外全科醫學士 MBChB (Manc)
英國皇家放射科學醫學院院士 FRCR (UK)
香港放射科醫學院院士 FHKCR
香港醫學專科學院院士(放射科) FHKMA (Radiology)

bottom of page