top of page

傅志榮

Dr. Fu Chi Wing

男醫生

專科:

眼科

地區:

中西區

類別:

私人執業

診症電話:

28689009

電郵:

語言:

N/A

營業時間:

​星期一:

N/A

​星期二:

N/A

​星期三:

N/A

​星期四:

N/A

​星期五:

N/A

​星期六:

N/A

​星期日:

N/A

診所地址:

香港中環德輔道中28號盤谷銀行大廈7樓

服務包括:

N/A

使用醫院:

N/A

專業資格:

香港中文大學內外全科醫學士 MBChB (CUHK) 1993
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 FRCS (Edinburgh)
香港眼科醫學院院士 FCOphth (HK)
香港醫學專科學院院士(眼科) FHKAM (Ophthalmology)

bottom of page